Elevator Game (2023) ลิฟต์ซ่อนผี ดูหนังออนไลน์ HD

เรื่องราวสยองขวัญเหนือธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ เกี่ยวกับพิธีกรรมในลิฟต์ของผู้ที่อยากจะเดินทางข้ามไปยังอีกมิติหนึ่ง ด้วยการใช้วิธีการที่ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์

[HD]เสียงไทย (5.1) + Soundtrack (5.1)
4.2 /10

แสดงความคิดเห็น

ปิดโฆษณานี้ ดูหนังออนไลน์