The Legend of Earth Traveler Sun (2018) ถู่สิงซุน ดูหนังออนไลน์ HD

ถู่สิงซุนตอนเด็กเห็นพ่อถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตา เขากลายเป็นคนขี้ขลาดและไม่สามารถใช้พลังพิเศษได้อีก ลุงช่ายเก็บเขามาเลี้ยงจนเติบใหญ่ ถู่สิงซุนชอบลูกสาวของร้านขายของลึกลับชื่อกุยเตี๋ย ขณะเดียวกันผู้ปกครองเมืองแห่งนี้อยากจะมีชีวิตเป็นอมตะ จึงสั่งผู้มีพลังพิเศษไปหาวิธีที่จะทำ

[HD]Soundtrack ซับไทย (5.1)
5.6 /10

แสดงความคิดเห็น

ปิดโฆษณานี้ ดูหนังออนไลน์